Seterstøa, stasjon på Kongsvingerbanen i Nes i Akershus.