Seseli, planteslekt i skjermplantefamilien. 80 arter i Europa og Asia, én i Norge, hjorterot.