Sermeq Kujalleq er den nordlige halvkules mest produktive isbre. Breen beveger seg gjennomsnittlig 19 meter i døgnet, og kalver 70 millioner tonn daglig ut i Kangia (Jakobshavn Isfjord). Produksjonen tilsvarer 35 kubikkilometer isfjell årlig, noe som tilsvarer femti ganger Danmarks vannforbruk. En tiendedel av all isproduksjon på Grønland stammer herfra. Brefronten trekker seg tilbake og ligger i dag omkring 20 kilometer lenger inn i fjorden enn den gjorde for 100 år siden.