Sergio Corazzini, italiensk dikter. Tross sin tidlige død (av tuberkulose) skrev han så mye betydelig poesi at ettertiden betrakter ham som en av de viktigste og mest selvstendige av de såkalte poeti crepuscolari (crepuscolarismo). Samlingen Dolcezze kom 1904, L'amaro calice 1905, og Piccolo libro inutile 1906. Corazzinis dikt kan nærmest karakteriseres som en form for ikke-poesi, men i det ikke-poetiske, i negasjonen, ser han den eneste mulige form for følelsesmessig oppriktighet i det borgerlige samfunn. Hans dikt er samlet i Poesie edite e inedite (1968).