Sergej Borisovitsj Ivanov, russisk politiker og etterretningsoffiser. Ulike stillinger i KGBs utenlandsetterretning og dets russiske etterfølger SVR 1981–98, visedirektør for FSB 1998–99, sekretær for det russiske sikkerhetsrådet 1999–2001. Russlands første sivile forsvarsminister 2001–. Ansvarlig for gjennomføring av russisk forsvarsreform. En av president Putins nærmeste politiske støttespillere.