Før den annen verdenskrig var Jugoslavias nasjonalsang sammensatt av strofer fra de forskjellige delstatenes nasjonalsanger, litt fra den serbiske, litt fra den kroatiske, litt fra den slovenske osv. Sangen het Fremad, ærens flagg (Naprej zastava slave). Etter at kommunistene kom til makten i 1945, ble sangen O slavere! Våre forfedres ord lever ennå (Hej Slaveni, još 'te živi), skrevet av Samuel Tomasik til en melodi av Mikhal Kleofas Ogisnki, antatt som ny nasjonalsang. Den var skrevet på 1800-tallet som en sang for den slaviske bevegelsen, og er nesten helt lik Polens nasjonalsang. Den har fortsatt som Serbias nasjonalsang.