Septimius Odaenathus, hersker i Palmyra i Syria. Han var en lokal aristokrat som sikret seg en eneveldig posisjon i byen i midten av det tredje århundre evt. Odaenathus utnyttet interne og eksterne problemer i Romerriket til å ekspandere og etablerte Palmyra som en regional og delvis selvstendig maktfaktor. Han passet på å holde seg inne med romerne og underlegge seg keiserens vilje. I 262 ble han utnevnt av keiser Gallienus til dux (fører) og corrector totius Orientis (anfører for hele Østen), og dermed en slags visekeiser for den østlige delen av riket. Han forsvarte Romerrikets østgrense mot perserne (sasanidene) med stor suksess. Odaenathus var gift med og ble etterfulgt av Zenobia etter at han og sønnen Hayran (lat. Herodes) ble drept i 267 eller våren 268.