Sentral koordinerende instans for døvblinde, ble opprettet 2001 da Sentralenheten for døvblinde ble lagt ned. SKI har ansvaret for og koordinerer virksomheten til de forskjellige kompetansesentrene for døvblinde og har også kontakt med brukerorganisasjonene.