Sendero Luminoso, Lysende sti, geriljaorganisasjon i Peru, stiftet sist på 1960-tallet med en maoistisk profil. Geriljaens herjinger i 1980-årene krevde rundt 70 000 dødsofre. Lysende sti har i senere år mistet det meste av sin slagkraft, og er fordrevet til utkantstrøkene, med sine ledere bak lås og slå. I 2005 innledet regjeringen et program som skal yte erstatning til geriljakrigens ofre, med en kostnadsramme på rundt 5 milliarder kroner.