Semjon Mikhajlovitsj Budjonnyj, sovjetisk offiser. Budjonnyj deltok i den russisk-japanske krig 1904-1905 og i den første verdenskrig. Han sluttet seg til bolsjevikene, organiserte kavaleriavdelinger under borgerkrigen og ble berømt for sin innsats der. I 1924–1937 var han generalinspektør for kavaleriet etter Aleksej Brusilov og i 1937–1940 var han sjef for Moskva militærdistrikt. I 1940 ble han visefolkekommissær for forsvaret. Han var øverstkommanderende på sørvestfronten under den tyske invasjon 1941. Budjonnyj ble i 1953 igjen generalinspektør for kavaleriet og utnevnt til «helt av Sovjetunionen». Fra 1932 hadde han militær rang som marskalk . Budjonnyj var medlem av kommunistpartiets sentralkomité 1939–1961.