Sem Benelli, italiensk forfatter, best kjent som dramatiker, sterkt påvirket av D'Annunzios stil. Hans mest kjente verk er La Maschera di Bruto (1905) og La Cena delle beffe (1909), et drama som er lagt til Firenze på Lorenzo il Magnificos tid. Benelli skapte en fengslende og dramatisk type, det høytstrebende menneske som ikke makter å realisere sin egen skjebne og som derfor hevner seg på verden og på seg selv.