Selim 3, sultan 1789–1807. Han var den første sultan som gjorde alvorlige forsøk på å omorganisere det osmanske riket etter europeisk mønster, og kom derved i skarpt motsetningsforhold til de islamske lærde og den konservative fløy blant janitsjarene. Ble avsatt ved et mytteri blant hjelpetroppene, fengslet og senere myrdet av etterfølgeren, Mustafa 4. Selim 3 var en fremragende komponist og dikter.