Selim 1, sultan fra 1512. Han styrtet i dette år med janitsjarenes hjelp faren, Beyazit 2, og allerede neste år knuste han en sjiitt-oppstand i Anatolia, der ca. 40 000 mennesker ble drept. 1514 tilføyde han den iranske sjah Ismail 1 et alvorlig nederlag og underla seg hele det østre Anatolia, Armenia og vestre Kurdistan. I 1517 beseiret han mamelukkene, og underla seg Syria med Palestina samt Egypt. Han hadde stort ry som dikter, og ofret store summer på kunst og vitenskap. Far til Süleyman 2.