Selgerforbundet–Norges Handelsreisendes Landsforbund, yrkesorganisasjon stiftet 1912; ivaretar medlemmenes sosiale, økonomiske og faglige interesser; arbeider bl.a. med lønns- og arbeidsforholdene. Sekretariat i Oslo; 3000 medlemmer (2006).