Selangor, delstat i Malaysia, på vestkysten av Malayahalvøya; 7955 km2 med 3 947 500 innb. (2000). Hovedstad: Shah Alam (102 000 innb. 1996). Delstaten omslutter det føderale territorium med forbundshovedstaden Kuala Lumpur. Den nyanlagte byen Putrajaya med regjeringskontorene og statsadministrasjonen ligger innenfor Selangor. Delstaten omfatter Selangorsletta, som i øst brytes av fjell. Sentralt i delstaten danner Kelangdalen et sammenhengende urbanisert område fra Kuala Lumpur til den viktige havnebyen Kelang. Kelangdalen er Malaysias viktigste industrielle vekstområde med produksjon av biler og en lang rekke avanserte industriprodukter.