Sekreta utskottet, svensk riksdagskomité som 1627–1772 hadde rett til å fatte beslutninger som var bindende for stendene. Under frihetstiden bestod det av 50 adelsmenn, 25 prester og 25 borgere, og hadde beslutningsrett særlig i utenriks- og forsvarssaker som ble ansett for å kreve hemmelighetsstempel.