En holstensk adelsslekt, kjent siden 1200-tallet; trolig utdødd 1767.