Sefer Yetzira

Førsteutgave av Sefer Yetzira
Av .

Artikkelstart

Sefer Yetzira (Boken om skapelsen) er en esoterisk hebraisk tekst som gir en systematisk beskrivelse av hvordan Gud (JHVH) skapte og opprettholder hele universet ved hjelp av de ti urtallene fra 1 til 10, samt det hebraiske alfabetets 22 konsonanter. Sefer Yetzira regnes som en forløper for den senere jødiske mystikken, kabbala.

Faktaboks

Etymologi

Yetzirah, hebr. skapelse

Også kjent som

Sefer Jetsira

Sefer Yetzira er en vanskelig tilgjengelig tekst som finnes i flere versjoner. Ifølge gammel jødisk tradisjon ble den skrevet av patriarken Abraham. Moderne forskere er uenige om når den ble til. De vanligste anslagene er en gang mellom det andre århundre fvt. og det sjette århundre evt., men det blir også foreslått at den kan være skrevet enda tidligere eller så sent som på 800-tallet evt.

Bakgrunn

Sefer Yetzira gir et svært ulikt bilde av skapelsen sammenlignet med det vi finner i 1. Mosebok, men den bygger likevel på flere eldre forestillinger. Teksten bruker både mystiske bibelske visjoner (vognen i Esekiel 1). Ideen om tallenes, ordenes og skriftens betydning var heller ikke ny. Allerede i den jødiske lovboken Mishna (Pirkei Avot 5,1) står det at verden ble skapt gjennom ti utsagn, og i Talmud (Menachot 29b) finnes forestillingen om de hebraiske bokstavenes betydning. Også greske ideer om tallenes betydning i universet og astrologiske forestillinger var kjent for de lærde i oldtiden. Men først i Sefer Yetzira brukes betegnelsen sefirot (entall sefira), et begrep som senere ble viktig i kabbala.

Universet

Ifølge teksten springer de 32 elementene (10 tall og 22 konsonanter) alle ut av Guds navn og visdom. Det første og overordnede urtallet er «Guds ånd». Fra denne utgår luften, og så følger nord, syd, øst, vest, opp og ned (retninger), begynnelse og slutt (tiden), det gode og det onde og omfatter også de tre elementene luft, vann og ild (teksten inkluderer ikke jord). Av luften skaper Gud så de 22 konsonantene. Konsonantene er delt i tre grupper som har ulik betydning. Øverst står de såkalte «mødrene», som består av bokstavene alef, mem og shin. Disse hersker over luft, vann og ild. Alle konsonantene er ansvarlige for både den fysiske og den metafysiske verden og omfatter tre nivåer: selve universet, tiden og deler av menneskekroppen, og også sanser som syn og hørsel.

Sefer Yetzira er mer opptatt av hva Gud skapte, enn av å forklare akkurat hvordan ord kunne omgjøres til handling og virkelige fysiske fenomener. Dette ble en oppgave for de senere mystikerne, de første virkelige kabbalistene.

Grammatikk

Ifølge Sefer Yetzira består alle hebraiske ord av en rot på to konsonanter som kan kombineres på 231 måter. Alle ordene i språket, skapelsen og verdens bestående er avhengig av ulike kombinasjoner av disse konsonantkombinasjonene. Det onde ble til gjennom en liten endring av bokstavenes rekkefølge i et i utgangspunktet godt og riktig ord. Også forskjellen mellom ordenes feminine eller maskuline tilhørighet ble grunnleggende for forståelsen av verden. Slik oppsto en form for tidlig hebraisk grammatikk.

Betydning

Boken ble oppdaget av jødiske lærde på 900-tallet, og mange anså den for å være et tidlig eksempel på jødisk vitenskap og filosofi. Flere kjente jødiske lærde fra denne tiden skrev vitenskapelige artikler om Sefer Yetzira. Mest kjent er Saádia ben Yosef Gaón (882–942) i Babylonia (dagens Irak) og Yehudah ben Barillai Al-Bargeloni (1100-tallet i Spania. Mot slutten av 1100-tallet vekket boken interesse blant jødiske mystikere, både blant sefardiske kabbalister og askenasiske fromme mystikere i Rhinland og Nord-Frankrike i siste halvdel av av 1100-tallet og på 1200-tallet (Hasidei Ashkenas). Mange av deres forestillinger ble senere en del av kabbala, og boken ble populær blant senere jødiske mystikere.

Magi

Enkelte askenasiske kabbalister mente også at Sefer Yetziras ideer om bokstavenes skapende rolle kunne brukes til å lage magiske formler, som kunne gi liv til et kunstig menneskeliknende vesen laget av leire, en golem. Denne forestillingen om et kunstig menneske ble senere populær, også i ikke-jødisk litteratur.

Sefer Yetzira er i dag tilgjengelig elektronisk, både i ulike hebraiske versjoner og i engelske oversettelser.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Freedman, Harry: Kabbalah: Sorcery, Scandal and the Soul. Bloomsbury, London. Bloomsbery Continuum. London 2019.
  • Sefer Jetsira: oversatt av Arvid Tångberg, i: Bringsværd, Tor Åge og Braarvig, Jens: I begynnelsen. Skapelsesmyter fra hele verden. Verdens hellige tekster. De norske bokklubbene 2002.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg