Sefarad (alternativt: Sepharad) er et bibelsk stedsnavn som i jødisk tradisjon brukes for å navngi Den iberiske halvøy, og især Spania. Etter at jødene ble forvist fra Spania i 1492, fikk deres etterkommere betegnelsen sefardi-jøder eller sefarder, og språket deres fikk betegnelsen jødespansk. Sefardisk og ladino brukes også i samme forbindelse.