Seewinkel er et område i Østerrike mellom Neusiedler See og grensen mot Ungarn. Det består av 14 kommuner med i alt ca 35.000 innbyggere (2011). Dette er et svært flatt lavland, den lavestliggende del av Østerrike, i gjennomsnitt 117 meter over havet. Det meste av området er en fortsettelse av pusztaen, saltsteppen som strekker seg gjennom store deler av Ungarn. Her er det lite regn (mindre enn 600 millimeter i året) og mye sol - Seewinkel er den solrikeste regionen i Østerrike. Det aller meste av dette området er dyrket mark. Tidligere var det helst korn som ble dyrket, men nå er det vindyrkingen som dominerer, og vinene herfra er av høy kvalitet.Et særpreg for Seewinkel er de salte innsjøene, ca 40 i alt, alle uten avløp. De er svært grunne, sjelden mer enn en halv meter, og mange av dem tørker ut om sommeren. En slik saltsjø kalles en "Lacke", den største av dem heter Lange Lacke og er tre kilometer lang. Det er et usedvanlig rikt fugleliv både ved Neusiedler See og omkring disse sjøene, og området er vernet etter Ramsar-konvensjonen. Hele Seewinkel er en del av nasjonalparken Neusiedler See-Seewinkel, som også omfatter et tilgrensende (og enda større) område i Ungarn.