Sedat Hakki Eldem, tyrkisk arkitekt. Under påvirkning av A. Perret og Le Corbusier søkte han mot en moderne nasjonal arkitektur som la vekt på bygningens formale utforming snarere enn funksjonell logikk. Han utførte en lang rekke offentlige byggeoppgaver, og regnes som Tyrkias fremste moderne arkitekt.