Secale, planteslekt i gressfamilien med 4 arter. Toblomstrede, flate småaks, samlet i et tett aks og med siden mot den felles hovedakse. Viktigste art er rug.