Seaway Eagle, spesialfartøy for undervannsoperasjoner. Skipet, som er 140 m langt, brukes hovedsakelig i forbindelse med utvikling av petroleumsfelt offshore, og er utrustet for installering av undervannsutstyr, legging av fleksible rør og kabler, forankring av mobile produksjonsenheter o.l. Det er også utrustet med ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) og utstyr for metningsdykking. Eies av Stolt Offshore. Skipet ble i august 2000 rekvirert av det norske Forsvaret for å bistå den russiske Nordflåten under redningsarbeidet i forbindelse med Kursk-havariet.