Seasparrow, amerikansk luftvernsystem som består av radarkontrollenhet og overflate-til-luft missiler. De norske fregattene av Fridtjof Nansen-klassen (2006–09) har en moderne versjon av Seasparrow for luftvern.