Scout, forholdsvis liten amerikansk bærerakett med opptil flere trinn, samtlige drevet av faststoffmotorer. Ble benyttet 1960–93 til oppskytning av mindre satellitter, hvorav ni fra San Marco-plattformen i Det indiske hav. Firetrinns-utgaven G-1 kunne plassere 212 kg i en 550 km høy sirkelbane med ekvatorvinkel 2,9°, og hadde en pålitelighet på 87,9 %. Det amerikanske flyvåpenet brukte bæreraketten under betegnelsen Blue Scout.