Schwarzenberg, østerriksk mediatisert fyrstehus som stammer fra Sigfried av Saunsheim (nevnt 1172). Slekten har navn etter godset Schwarzenberg i Franken, som den eide fra 1405. Slektens overhode ble riksfyrste 1671, og familiens yngre medlemmer fikk prinsetittel 1746. Til slektens store godser hørte bl.a. hertugdømmet Krumau i Böhmen. Fyrst Josef-Johan (1769–1833) delte godsene med sin bror, feltmarskalken Karl Philipp, Fürst zu Schwarzenberg (1771–1820). Sønner av førstnevnte var politikeren Felix, Fürst zu Schwarzenberg (1800–52) og Friederich, Prinz zu Schwarzenberg (1809–85), som var fyrsteerkebiskop av Salzburg fra 1836, erkebiskop av Praha fra 1850 og kardinal fra 1842. Slektens eldre linje, som eide Palais Schwarzenberg i Wien, døde ut 1965, mens en yngre linje lever fortsatt.