Schwarzburg, tysk fyrstehus som er kjent siden begynnelsen av 1100-tallet, da medlemmer av slekten var grever av Käfernburg. Slekten, som hadde sine besittelser i Thüringen, ble på slutten av 1500-tallet delt i linjene Schwarzburg-Rudolstadt og Schwarzburg-Sondershausen, og regjerte i de suverene fyrstedømmer av samme navn til 1918, fra 1909 var disse i personalunion. Slekten døde ut 1971.