Paris, fransk industrikonsern med produksjon av elektriske fordelings- og overføringsenheter, kraftverksutstyr og industrielt kontroll- og automatiseringsutstyr. Schneider har røtter tilbake til et industriforetak i Le Creusot på 1700-tallet, som brødrene Adolphe og Eugène Schneider overtok i 1836 og dannet selskapet Schneider & Cie. Drev lenge våpenindustri og stålverk og bygde bl.a. skip og lokomotiver, fikk rundt 1900 også elektroteknisk aktivitet. Våpenproduksjonen ble avviklet etter den annen verdenskrig. Fra først i 1980-årene ble konsernet reorganisert med vekt på sin nåværende aktivitet. Omsetning ca. 14 mrd. amerikanske dollar med rundt 90 000 ansatte (2005).