Schloss Johannisberg, ligger på en klippe 104 m over Rhinen. Slottet er et stort, trefløyet anlegg i nyklassisistisk stil, som fikk sin nåværende utforming 1826. Slottet ble ombygd og utvidet 1718–25, og ble restaurert og gjenoppbygd etter den annen verdenskrig. I anlegget er det innarbeidet eldre bygningselementer. Mot sør ligger i tilknytning til slottet en stor kirke i romansk stil, opprinnelig oppført på 1100-tallet. Nord for slottet ligger avlsgård og vinifikasjonsanlegg. Slottet er tett omgitt av vinmarker på tre sider, mens det mot øst finnes en stor park.