Schiøtz, norsk slekt av dansk opprinnelse. Eldste kjente stamfar er Søren Nielsen Skjøt (ca. 1615–1683), festebonde under Marselisborg på Jylland. Slekten kom til Norge med hans sønnesønns sønn, sorenskriver i Sunnhordland Søren Schiøtz (1735–1803). Fra hans sønner sogneprest i Tysnes Peder Schiøtz (1771–1805) og sorenskriver i Sunnfjord Eiler Hagerup Schiøtz (1775–1855) stammer to grener av slekten. Peder Schiøtz var far til misjonsmannen, fogd Søren Daniel Schiøtz (1796–1863). E. H. Schiøtz var farfar til banksjef Jonas Schanche Kielland Schiøtz (1841–1901) og professorene Oskar Emil Schiøtz (1846–1925) og Hjalmar August Schiøtz (1850–1927). J. S. K. Schiøtz var far til professor Carl Schiøtz (1877–1938) og oberst Johannes Henrik Schiøtz (1884–1957).