kobber(II)hydrogenarsenitt, CuHAsO3, tidligere brukt som grønn malerfarge. Er giftig pga. sitt arsen- og kobberinnhold. Se kobber(II)arsenitt.