Scheel

Artikkelstart

Scheele, norsk-dansk slekt av tysk opprinnelse. Slekten ble i 1913 anerkjent av Sächsisches Heroldsamt å være berettiget til å føre den hamburgske patrisierfamilie Sche(e)les slektsvåpen (kronet slange og tre liljer), og i 1890 ble den i 1738 avdøde generalløytnant H.H. Scheels agnatiske etterkommere anerkjent som hørende til den danske adel. Slektens første kjente mann, oberst Heinrich Scheel (død 1634), var far til jegermester Hans Scheel (1631–91), urtegårdsmann på Koldinghus, senere vollinspektør på Københavns befestninger Joachim Scheel (1632–85) og Marcus Scheel (død 1676), som falt i slaget ved Lund, og som har kognatisk etterslekt (Rosbach) i Norge.

Jegermester Hans Scheel ble stamfar til en dansk gren, slektens eldste, gjennom sønnen Henning Scheel til Tiselholt (1645-1717). Joachim Scheels sønn generalløytnant, kommandant og sjef for fortifikasjonen i Danmark og hertugdømmene Hans Heinrich Scheel (1668–1738) ble stamfar til en dansk og en norsk gren gjennom sønnene oberstløytnant Giord (Georg) Heinrich Scheel (1706–57) og generalmajor og kommandant i Fredrikstad, kammerherre Hans Jacob Scheel (1714–74). G.H. Scheel var farfar til den holsteinske politikeren Ludvig Nicolaus Scheele (1796–1874), som var dansk utenriksminister 1855–57. Fra en annen av G.H. Scheels sønnesønner, prøyssisk generalmajor Heinrich Otto von Scheel (1745-1808), nedstammer den eldste tyske nålevende gren, som skriver seg von Scheel. I Danmark skriver medlemmer seg de Scheel.

Generalmajor H.J. Scheel til Frogner var far til sorenskriver i Solør og Odalen, justisråd Hans Heinrich Scheel (1746–1813) og byfogd i Fredrikstad Anton Wilhelm Scheel (1763–1810). Førstnevnte var far til major Hans Jacob Scheel (1779–1851), skipsreder og koffardikaptein Christian Fridrich Scheel (1780–1841) og overtollbetjent i Brevik Jens Herman Scheel (1783–1856). Major H.J. Scheel har agnatisk etterslekt i Danmark og gjennom datteren Elisabeth Antonie kognatisk etterslekt i Norge (utdødd i mannslinjen 1932), som også førte slektsnavnet Scheel. Koffardikaptein C.F. Scheel hadde to døtre som ble gift med to brødre Egeberg og har etterslekt. Overtollbetjent J.H. Scheel var farfar til bl.a. høyesterettsjustitiarius, statsråd Herman Carsten Johannes Scheel (1859–1956) og hans søster, maleren Signe Scheel (1860–1942). H.C.J. Scheel var far til keramikeren Elisabeth (Lili) Scheel (1898–1990).

Byfogd A.W. Scheel var far til dansk justisminister Anton Wilhelm Scheel (1799–1879) og kommandant på Oscarsborg Henrich Sigvard Scheel (1806–91), som var farfar til diplomaten Arne Scheel (1872–1943) og dennes bror, overlege Olaf Scheel (1875–1942). Byfogd Scheel fikk også stor kognatisk etterslekt gjennom to døtre som var gift med henholdsvis branndirektør i Fredrikstad, spikerfabrikant Christen Wilhelm Rosing (1779–1838) og byskriver i Bergen Edvard Christie Heiberg (1801–72). Legen Olaf Scheel har også kognatisk etterslekt som skriver seg Scheel-Exner. Denne slekt fører i sitt spanske adelsvåpens 4. felt slekten Scheels ørn-og liljevåpen.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg