Schedonorus, planteslekt i gressfamilien, med ca. 90 arter av høyvokste gress, fortrinnsvis i nordlige tempererte strøk. I Norge 3 arter av svingel, tidligere henført til slekten Festuca.