Schackenborg, gods og slott i Danmark, Sønderjylland, ved landsbyen Møgeltønder i Tønder kommune, nær grensen mot Tyskland; 9690 daa. Godset er kjent under navnet Møgeltønderhus siden 1200-tallet og tilhørte Ribe bispestol til reformasjonen, var deretter krongods til den daværende befalingsmann Hans Schack kjøpte det i 1661 og fikk det opphøyet til grevskap i 1671. Godset og slottet var i slekten Schacks eie til 1978, da det ble overdratt til det danske kongehus. Dronning Margrethes yngste sønn, prins Joachim, overtok eiendommen i 1993 og bodde der med sin familie til 2014, da han flyttet ut og overdro gods og slott til en privat stiftelse, Schackenborg-fonden. Slottets hovedbygning skriver seg fra midten av 1600-tallet. Parken rundt slottet er tilgjengelig for publikum.