Scandix, planteslekt i skjermplantefamilien. Ca. 20 arter i Europa, de fleste i middelhavsområdet. Én art i Norge, venuskam.