Scabiosa, planteslekt i kaprifolfamilien. 100 arter, de fleste i middelhavslandene. Bladene er motsatte og blomstene sitter i hoder eller kurver. Ikke viltvoksende i Norge, men et par arter, S. canescens og S. columbaria, går så langt nord som til Danmark og Sør-Sverige. I middelalderen ble arter av Scabiosa flittig brukt som medisin mot skabb, byllepest og andre sykdommer. Enkelte arter dyrkes som prydplanter, bl.a. kaukasusskabiosa, S. caucasica, og sørgeskabiosa, S. atropurpurea.