Saudasjøen, tettbebyggelse i Sauda kommune, Rogaland; rundt 900 innbyggere (2017). Saudasjøen ligger på vestsiden av Saudafjorden, tre km fra fjordbotnen, og utgjør den vestligste delen av Sauda tettsted. Saudasjøen har noe industri, likeledes turisthotell, og her ligger Saudasjøen kapell fra 1973. Det er anlegg for alpin skisport i Svandalen vest for tettbebyggelsen.