Lucius Apuleius Saturninus, romersk folketribun og popularis. Saturninus var Marius' fremste støttespiller i Roma mellom 107 og 100 fvt. Han holdt embetet som folketribun i 103, 101 og 100. En posisjon han brukte til å fremme populære tiltak etter mønster fra graccherne og motarbeide senatseliten. Han fikk blant annet opprettet egne domstoler for høyforræderi (lex Apuleia de maiestate), besørget kornutdeling, anlagt kolonier for Marius' veteransoldater i provinsen Africa og dømt flere senatorer fra sine posisjoner. Saturninus var også engasjert i arbeidet med jordreformer og borgerrettsutvidelser, men dette falt sammen etter hans endelikt. Da han og politikervennen Servilius Glaucia i økende grad tøyde lov og sedvane, tydde til voldsbruk og ble involvert i drap på motkandidater til embetene, falt han fullstendig i unåde blant senatorene. Senatet erklært ham og hans medløpere for folkefiender i 100 fvt. og fattet et vedtak om unntakstilstand (Senatus consultum ultimum). Marius, som til slutt ble frastøtt av Saturninus' voldelige og ukonstitusjonelle framferd, fikk i oppdrag å uskadeliggjøre trusselen. Saturninus overga seg, men ble lynsjet til døde.