Sars's Fond, til fremme av historisk og zoologisk-biologisk forskning, opprettet av brødrene Ernst Sars og G.O. Sars ved testament av 1915. Fondet gikk i 1992 inn i Nansenfondet.