Sapindaceae, tofrøbladet plantefamilie med 150 slekter og 2000 arter i varme land. De fleste er trær, busker og lianer, mange med melkesaft, harpiks og gummi i stammer og blad. Noen har hard og sterk ved, jernved. Såpebærtreet, Sapindus saponaria, i Sør- og Mellom-Amerika, har saftig steinfrukt som det lages såpe av. Mange arter er viktige frukttrær, som de kinesiske litchi, Litchi chinensis og longan, Euphoria longana, de indo-malayiske rambutan, Nephelium lappaceum, og palusan, N. mutabile, og den vestindiske akee eller akifrukt, Blighia sapida.