Santander, by i Spania, hovedstad i regionen Cantabria, ligger ved en vik av Biscayabukta; 182 900 innb. (2006). God havn med stor utførsel av kull, hvete, vin. Innførsel av malmer og kunstgjødsel. Forekomster av sink og jern i omegnen, metallindustri, fiskekonservering, elektroteknisk og kjemisk industri. Fin badestrand nord for byen, stor turisttrafikk. Lufthavn. Norsk konsulat. Universitet (1972). Antakelig identisk med romernes Portus Blendium.