Sannan er en bydel i Steinkjer i Trøndelag, sør for sentrum (Sannagata). Tidligere militærleir; Steinkjersannan. I dag er Sannan en vanlig bydel med boliger og forretninger.