Sankt Lukas-gilde, malernes gilde (laug), har sitt navn fra legenden om at evangelisten Lukas var maler. Gildets dag ble i Greifswald (1511) fastlagt til 18. oktober. Sankt Lukas-gilde kjennes i Venezia fra 1290, i Gent fra 1338, og fantes snart i en rekke større byer. Gildene omfattet i alminnelighet ikke bare malere, men ofte også billedhuggere, forskjellige håndverkere, enkelte slags handlende osv. Dette har sammenheng med tidens oppfatning av kunstneren som håndverker. Sankt Lukas-gildenes største betydning lå i at de gjennom sine privilegier og bestemmelser sørget for sine medlemmers faglige og økonomiske interesser, ofte organiserte kunsthandelen osv. Sankt Lukas-gildene gikk i oppløsning på 1600- og 1700-tallet, da kunstakademiene vokste frem og overtok de utdannelsesmessige o.a. funksjoner.