USA, New Jersey, bukt og 8 km lang sandtange ca. 25 km sør for øya Manhattan ved innløpet til New York-bukta.