Sandnes er administrasjonssenter i Sandnes kommune, Rogaland, og utgjør søndre del av tettstedet Stavanger/Sandnes som er Norges tredje største tettsted.