Sander, mannsnavn, kortform av Aleksander. Populært fra slutten av 1980-årene.