Sandels, svensk adelsslekt som stammer fra sogneprest Benedictus Laurentii (død 1672). Hans sønnesønns sønn, bergråd Samuel Sandel (1724–84) ble 1772 adlet med navnet Sandels. Han var far til stattholder i Norge Johan August Sandels (1764–1831), som ble friherre 1809 og greve 1815. Greveslekten døde ut 1914. Til en sidegren hører maleren Gösta Sandels (1887–1919).