Samuel Scheidt, tysk komponist og organist, regnet ved siden av Schütz og Schein som den betydeligste musiker i Tyskland i første halvdel av 1600-tallet. Elev av Sweelinck. Virket som organist og kapellmester i Halle. Han er særlig kjent som en mester i variasjonsformer og for sin rike og kraftige harmonikk. Hovedverket, Tabulatura nova (3 bd., 1624), er et viktig verk i orgellitteraturen, dessuten Tabulaturbuch hundert geistlicher Lieder und Psalmen (1650), flere bind «åndelige konserter», 70 Symphonien auff Concerten manir (1644) m.m.