Samuel Plimsoll, britisk politiker og sosialreformator, utdannet som jurist; liberalt medlem av Underhuset 1868–80. Plimsoll virket særlig for å hindre at sjøfolk av samvittighetsløse redere ble sendt ut med gamle, synkeferdige, ofte høyt assurerte skip. En bok av ham om dette spørsmål, Our Seamen (1872), vakte veldig oppsikt. 1873 fikk han nedsatt en kommisjon for å utrede saken, og 1876 drev han igjennom The Merchant Shipping Act (Plimsoll-loven), som foreskrev obligatorisk besiktigelse av handelsfartøyers lastelinje og sjødyktighet. Etter ham blir fartøyets lastelinje ofte kalt plimsollmerke.