Samuel Johan Hedborn, svensk dikter og prest, tilhørte Uppsalaromantikerne. Hans litterære produksjon omfatter både lyriske dikt, f.eks. Vaggvisa (Ute blåser sommarvind) og salmer. Inspirert av Novalis utgav han 1812–13 to hefter Psalmer, som var erotiske og sensuelle, men samtidig fylt av en naturpanteisme i slekt med Linnés, og der Kristusskikkelsen står i sentrum. Stilistisk sett svinger de fra kunstprosa til enkelt dagligspråk. Minne och poesi (1835) er selvbiografisk. Samlade skrifter (2 bd.) kom i 1853.